190305 nikMinęło 100 lat od dnia, w którym Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa powołał do życia pierwszy w wolnej Polsce organ kontroli państwowej. Po zaledwie trzech miesiącach istnienia niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, ówczesne władze zdecydowały się na utworzenie tej instytucji, czyniąc ją tym samym jednym z fundamentów odradzającej się Polski.

W regionalnej uroczystości jubileuszowej, która odbyła się na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego udział wzięli m.in.: posłowie: Krystyna Wróblewska, Krystyna Skowrońska, Wojciech Buczak, Mieczysław Kasprzak, senator Aleksander Bobko, dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, przedstawiciele władzy sądowniczej, służb mundurowych, uczelni wyższych oraz środowisk zaprzyjaźnionych. Samorząd Województwa reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus.


Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, który podkreślił znaczącą rolę Instytucji w demokratycznym państwie.

–Czujemy się odpowiedzialni za stan państwa i za cel absolutny przyjmujemy strzec wydatków publicznych na dalsze lata rozwoju silnej, niepodległej i wolnej Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat istnienia Najwyższej Izby Kontroli stanowi ogromne zobowiązanie dla wszystkich pracujących dziś w Izbie, ale daje też siłę oraz pewność w słuszność podejmowanych przez nas codziennie decyzji. Lata doświadczeń oraz etos zawodu kontrolera, zbudowany na solidnej i rzetelnej służbie Polsce i jej obywatelom są dziedzictwem, które powinniśmy mądrze wykorzystywać - powiedział prezes Kwiatkowski.

Głos zabrała także wicemarszałek Ewa Draus.

–Państwa działalność daje społeczeństwu poczucie tak potrzebnej kontroli i monitoringu w najważniejszych obszarach naszego życia, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja czy wreszcie publiczne finanse. Skuteczność kontroli jest naszą gwarancją na dobre funkcjonowanie państwa - podkreśliła Ewa Draus.

Kontrole przeprowadzone przez NIK służą nie tylko wykrywaniu nieprawidłowości w jednostkach kontrolowanych. Praca NIK jest również skoncentrowana na podnoszeniu jakości obowiązującego w Polsce prawa. Przez formułowanie wniosków Najwyższa Izba Kontroli sygnalizuje właściwym organom konieczność zmiany prawa – jest to niezwykle istotna cecha wspomagająca rozwój polskiego prawodawstwa. Stale podnoszone kwalifikacje oraz udział pracowników NIK w licznych szkoleniach dają efekt w postaci coraz większego autorytetu instytucji. W zmieniającym się świecie zmianom tym zawsze dotrzymuje kroku. Dowodem jest wysokie zaufanie, jakim obdarzają Izbę wielkie międzynarodowe instytucje i organizacje.Tekst i fot.
Krzysztof Witek
Kancelaria Zarządu