39C7EE70 6A0D 4A04 B9D3 CB04C5CCB2E4Od Mszy Świętej odprawionej przez Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę rozpoczęła się uroczystość oddania do użytku Domu Pomocy Św. Brata Alberta.

Samorząd Województwa reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus. Ponadto w uroczystościach wzięli udział posłowie Krystyna Wróblewska i Zbigniew Chmielowiec, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, ks. dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej Stanisław Słowik oraz Tomasz Czop dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Dom Pomocy św. Brata Alberta jest placówką położoną w pięknych i malowniczych okolicach zbiegu ulic Św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej.

Celem Domu opartym na zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, ale również poprzez wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego mieszkańca kształtowanie ich osobowości oraz kreowanie wzorca wzajemnej życzliwości i troski.