„Światło, które łączy” czyli Betlejemskie Światło Pokoju zajaśniało w siedzibie samorządu województwa. Harcerze z Podkarpackiej Chorągwi ZHP podarowali lampion z betlejemskim światłem członkom Zarządu Województwa Podkarpackiego, podczas dzisiejszego posiedzenia zarządu.

Obecni na posiedzeniu wicemarszałek Piotr Pilch oraz członkowie zarządu Maria Kurowska i Stanisław Kruczek serdecznie dziękowali za ten piękny gest.

To światło z Betlejem symbolizuje miejsce narodzenie Jezusa i jeszcze mocniej przywołuje ducha Bożego Narodzenia. Bardzo za nie dziękujemy – powiedział odbierając światełko wicemarszałek Piotr Pilch.

Słowa wdzięczności oraz świąteczne życzenia dla harcerzy i wszystkich druhów Podkarpackiej Chorągwi ZHP przekazali także członkowie zarządu Maria Kurowska i Stanisław Kruczek.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz 27. 16 grudnia polscy harcerze  otrzymali je od skautów ze Słowacji. W tym roku sztafeta ze światłem odbywa się pod hasłem “Światło, które łączy”.

Światło Betlejemskie symbolizuje pokój, ma skłaniać do zatrzymania w biegu, pogłębiania wiary oraz przypominać o radości z narodzin Jezusa Chrystusa.  

Betlejemskie Światło Pokoju bierze swój początek w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, gdzie płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną małą  świeczkę, której płomień niesiony jest następnie przez skautów przez kraje i kontynenty, obiegając świat.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Sebastian Kieszkowski
BP UMWP