CC00C46F D5D7 4A19 9921 E7A180344BA8W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wicemarszałek Ewa Draus, została jej nowym członkiem.  

Ponadto podczas posiedzenia członkowie rady podsumowali kończący się rok m.in. pod kątem stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działań podjętych na rzecz jego poprawy w naszym województwie w 2018 r. Pojęcie poprawy bezpieczeństwo ruchu drogowego obejmuje bardzo szerokie spectrum działań na wielu płaszczyznach i w wielu dziedzinach życia, począwszy od edukacji najmłodszych jego uczestników, głównie w formie zabawy, poprzez szereg akcji przeprowadzanych cyklicznie wśród pieszych, rowerzystów i kierowców, a na seniorach kończąc. W działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i akcjach mających na celu podniesienie świadomości wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego angażuje się wiele instytucji. Łączy je jeden cel przyświecający nam wszystkim, mianowicie zmniejszenie liczby wypadków wśród uczestników ruchu drogowego tak wśród w pieszych jak i kierujących.