Przed nami dużo pracy, wielkie inwestycje, spore wyzwania, przygotowanie projektów już pod kątem przyszłej perspektywy unijnej – powiedział marszałek Władysław Ortyl na pierwszej konferencji prasowej Zarządu Województwa Podkarpackiego VI kadencji.

Marszałek Ortyl przedstawił dziennikarzom nowy skład zarządu województwa. Wicemarszałkami województwa VI kadencji są Piotr Pilch i Ewa Draus. Członkami zarządu  Maria Kurowska i Stanisław Kruczek.

Marszałek Władysław Ortyl przedstawił również podział kompetencji poszczególnych członków zarządu. Omówił także zakres najważniejszych działań, jakie będą realizowane w podległych mu departamentach. A są to m.in. Departament Kontroli, Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentem Promocji i Współpracy Gospodarczej oraz Departament Kultury. Marszałkowi województwa podlegają też kwestie dotyczące budżetu województwa. Wśród wielu zadań planowanych na 2019 rok, marszałek wymienił następujące inicjatywy:

Chcemy w przyszłym roku zorganizować Forum Polska-Słowacja i Europa-Ukraina, to będzie już w styczniu. Czynimy też starania, aby Kongres 590 był ponownie u nas na Podkarpaciu. Ważnym elementem będzie też dbanie o nasze samorządowe spółki, o lotnisko, spółki uzdrowiskowe oraz Podkarpackie Centrum Innowacji – wyliczał marszałek.

Marszałek mówił też, że chciałby, aby ruszyła budowa Podkarpackiego Centrum Nauki. Mówił też o działalności Komisji Filmowej, która jest ważna dla promocji regionu, gdyż filmy wspierane przez samorząd odnoszą sukcesy. Poinformował również o staraniach, które samorząd nadal czyni, aby Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej było współprowadzone przez ministerstwo.

Wicemarszałek Piotr Pilch sprawuje kontrolę nad Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentem Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Geodetą Województwa oraz Departamentem Edukacji, Nauki i Sportu.

Mój zakres obowiązków obejmuje departamenty związane z rolnictwem oraz nauką, edukacją i sportem. Chcę kontynuować rozpoczęte projekty i programy. Dużym wyzwaniem jest w dalszym ciągu kwestia scalania gruntów, którą będziemy kontynuować. Przypomnę, że nasz region ma na to zadanie najwięcej środków spośród wszystkich województw Polski. Na pewno będziemy kontynuować nasz program Podkarpacki Naturalny Wypas II. To program unikatowy na skalę Polski i będziemy chcieli wspierać zarówno obszary z naturalnego wypasu, jak i w ramach programu będziemy chcieli wspierać sadzenie drzew miododajnych. Ta akcja w 2018 roku cieszyła się ogromnym powodzeniem. W ramach naszej inicjatywy 100 drzew na 100 niepodległości posadzonych zostało ponad 10 tysięcy drzew – główie klonów i akacji. Z jednej strony wsparliśmy naturę, z drugiej zostawiliśmy symboliczny ślad świętowania  szczytnej rocznicy  – mówił podczas konferencji wicemarszałek Piotr Pilch.

Mamy również inne cele, na  pewno warto wśród nich wymienić chociażby modernizację targowisk. Zależy nam na wychodzeniu naprzeciw potrzebom rolników – podkreślał wicemarszałek Pilch.

Wśród niezwykle ważnych dla nas zadań jest promowanie i wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz propagowanie produktów wytwarzanych tradycyjnie. Jesteśmy w tej dziedzinie liderami, zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce na ministerialnej liście  produktów tradycyjnych. Dopiero skończyły się targi Ekogala. Na pewno będziemy rozwijać tę dziedzinę. Nowością jest Uniwersytet Samorządności, chcemy, aby taka inicjatywa rozwijała się w  każdym powiecie. To zadanie na 3 lata –mówił podczas konferencji wicemarszałek Piotr Pilch.

Oczywiście,  nie zapominamy też o inwestowaniu w edukację. Chcemy honorować młodych zdolnych. Zaledwie wczoraj wręczaliśmy stypendia tegorocznym maturzystom, którzy najlepiej zadali egzamin i zdecydowali się na studia w regionie. Chcemy, aby zdolna młodzież u nas została – skonstatował wicemarszałek Pilch.

Wicemarszałek Ewa Draus sprawuje nadzór nad Departamentem Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego oraz Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości.

Pan marszałek Ortyl powierzył mi realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych -drogowych i kolejowych. Największą inwestycją samorządu województwa w najbliższych latach jest Podmiejska Kolej Aglomeracyjna, która będzie obejmować dwa projekty, na łączną kwotę blisko 600 mln złotych. Pierwszy – będzie obejmował zakup 10 pojazdów szynowych oraz budowę hali do ich obsługi na stacji Rzeszów –Staroniwa. Drugi projekt to modernizacja linii kolejowych, co będziemy realizować we współpracy z samorządami lokalnymi, będą to remonty dworców, budowa parkingów i miejsc przesiadkowych. W jego ramach przewidziana jest budowa nowej linii kolejowej  do lotniska w Jasionce z Rzeszowa. To jest bardzo ważna inwestycja – mówiła na konferencji wicemarszałek Ewa Draus.

Kolejne działania, które będą podejmowane, to budowa obwodnic miast – sfinalizujemy obwodnice Strzyżowa, Kolbuszowej Weryni, Dynowa, Lubaczowa, Radomyśla Wielkiego. Na ten cel przeznaczonych jest blisko 330 mln złotych, środki pochodzą z programów krajowych ze środków UE. Łącznie powstanie 28 km obwodnic. – podkreślała wicemarszałek Draus. 

Jeszcze w tym roku rozpoczynamy program poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu – budowy chodników i zatok autobusowych.

Bardzo ważne są dla nas także inwestycje w kolejne łączniki do autostrady A4 i drogi S-19, a także budowa mostów – w Jarosławiu za 70 mln złotych i a Mielcu a 40 mln złotych. Dużych i mniejszych inwestycji jest bardzo wiele. Te ambitne plany chcemy jak najszybciej zrealizować – podsumowała swe plany wicemarszałek Ewa Draus.

Członek Zarządu Województwa Maria Kurowska w tej kadencji będzie odpowiadała za pracę Departamentu Ochrony Środowiska  oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Najważniejsze zadania, przed jakimi stoimy to aktualizacja naprawczych programów ochrony powietrza, powietrze to nasz skarb i po przyjęciu uchwały antysmogowej poszły za tym działania. Oczywiście te działania leżą w głównej mierze w gestii właścicieli posesji i lokalnych samorządów, ale my musimy nadzorować postępy w tej kwestii. Musimy zająć się także opracowaniem programów ochrony środowiska przed hałasem. Sytuacja wokół nas się zmienia i musimy reagować na nowe natężenia ruchu w poszczególnych miejscach na drogach. Program ten chcemy uchwalić do maja 2019 roku – podkreślała w czasie konferencji członek zarządu Maria Kurowska.

W podległym mi Departamencie Rozwoju Regionalnego już rozpoczynamy pracę nad harmonogramem prac przy Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030. Monitorujemy też dwa programy, które kontynuujemy - Strategiczny Rozwój Bieszczad i Błękitny San – mówiła dziennikarzom członek zarządu Maria Kurowska.        

Stanisław Kruczek, który w zarządzie będzie zajmował się Departamentem Ochrony Zdrowia, Społeczeństwa Informacyjnego oraz Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, powiedział na konferencji, że cieszy się, iż będzie kontynuował projekty w służbie zdrowia. Przypomniał o podjętych działaniach w poprzedniej kadencji:

Nastąpiła głęboka, skuteczna reorganizacja placówek wojewódzkich, którą przeprowadziliśmy z powodzeniem. To doprowadziło do napisania programów naprawczych, których efektem była też restrukturyzacja zadłużenia czyli rozliczenie się z tą bardzo trudną historią w placówkach wojewódzkich – poinformował Stanisław Kruczek.

Kruczek mówił też o inwestycjach w służbie zdrowia, które zostały przeprowadzone na łączną kwotę ok. 500 mln złotych z czego połowa pochodziła ze środków europejskich. Na najbliższą kadencję w planach jest dokończenie programu naprawczego szpitali. Członek zarządu poinformował też o nowych projektach, które będą realizowane, m.in. Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka.

Co do nadzorowanego już w poprzedniej kadencji Departamentu Projektów Infrastrukturalnych członek zarządu mówił o kontynuacji zadań. Nowością jest dla Stanisława Kruczka nadzór nad Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego, z którego bardzo się cieszy, gdyż wiele lat pracował w tej branży.

To jest bardzo ciekawa branża. Postęp w tej dziedzinie wymusza ciągłe inwestycje. Nudy na pewno nie będzie – mówił członek zarządu, dodając, że główne działania będą się toczyć wokół Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej oraz Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Każdy z członków zarządu ma pod swoimi skrzydłami wdrażanie jakiejś części środków unijnych. Pracy na pewno nie zabraknie – podsumował plany zarządu województwa VI kadencji marszałek Władysław Ortyl.  

Aleksandra Gorzelak-Nieduży / Monika Konopka
Fot. Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP