180921 sztandarMieleccy policjanci otrzymali dziś sztandar. Uroczyste przekazanie odbyło się na placu Armii Krajowej w Mielcu. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Sztandar na ręce komendanta powiatowego nadkom. Jacka Juwy przekazali zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz ze starostą mieleckim Zbigniewem Tymułą. Starosta był przewodniczącym społecznego komitetu na rzecz sztandaru dla mieleckiej policji. List od Marszałka Sejmu odczytał poseł Rafał Weber, a słowo od Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeczytała wicewojewoda Lucyna Podhalicz. Bogdan Romaniuk podkreślał zaangażowanie mieleckich policjantów, a także dobrą współpracę z samorządami, czego dowodem jest piątkowa uroczystość.

- Państwa praca ma wyjątkowy wymiar i tak należy ją traktować: z zaangażowaniem, poświęceniem, a także poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i lokalnej społeczności. Zobowiązuje do tego mundur i zaufanie, jakim policjanci są obdarzeni przez społeczeństwo.

Szczególnie dziękuję także staroście Zbigniewowi Tymule oraz komendantowi Jackowi Juwie za przygotowanie tej podniosłej uroczystości w roku niezwykłym, w którym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Polska Policja Państwowa była jednym z filarów odradzającej się niepodległości, a dziś jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli - powiedział wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

tekst i foto

Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy UMWP