180629 tbgWśród punktów, nad którymi dyskutowano znalazły się sprawy z zakresu infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, budowy obwodnicy oraz inwestycji przeciwpowodziowych. W dyskusji udział wzięli m.in. przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, Kamil Kalinka - pełniący funkcję prezydenta Tarnobrzega oraz Rafał Weber – poseł na Sejm RP, a także lokalni przedsiębiorcy.

Marszałek rozpoczynając zarząd zwrócił uwagę, że odbywa się on po to, by wspólnie rozwiązywać problemy mieszkańców Tarnobrzega:

Spotykamy się dziś w Tarnobrzegu by dyskutować o problemach Ziemi Tarnobrzeskiej i jej mieszkańców. Obradujemy w miejscu, gdzie istnieje jeden z największych zbiorników wodnych w naszym regionie i w związku z tym przyjrzymy się możliwości rewitalizacji tego terenu z pożytkiem dla miasta, tak by było ono atrakcyjne dla przyjeżdżających tu turystów – powiedział Władysław Ortyl.

Marszałek przedstawił informację na temat wysokości środków finansowych kierowanych do Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz źródeł zewnętrznych.

Do miasta i powiatu tarnobrzeskiego trafiło łącznie ponad 188 mln złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość całkowita unijnych projektów przekroczyła kwotę 331 mln złotych. Wśród nich znalazły się projekty z zakresu ochrony zdrowia na ponad 41 mln złotych.

Kamil Kalinka – p.f. prezydenta Tarnobrzega zaprezentował stan realizacji długo oczekiwanej przez Tarnobrzeżan obwodnicy miejskiej.

To inwestycja prorozwojowa dla naszego miasta, która wymaga sporych nakładów finansowych, jednak warto inwestować w Tarnobrzeg, bo potencjał tego miasta jest ogromny – przekonywał Kamil Kalinka.

Droga obwodowa, która ma powstać w 2020 roku uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wybranej w ramach przetargu na wykonanie prac projektowych oraz budowlanych wynosi ponad 56 mln złotych, przy czym dofinansowanie z RPO 42 mln złotych.

Ważnym punktem było zaprezentowanie przez Kamila Kalinkę – p.f. prezydenta możliwości rozbudowy infrastruktury nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na obszarze dziesięciu stref zagospodarowania, miałaby powstać infrastruktura turystyczna i rekreacyjna ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla rodzin z dziećmi.

Witold Bielecki – dyrektor zarządu Zlewni w Stalowej Woli przekazał na spotkaniu informację na temat pierwszej inwestycji przeciwpowodziowej zrealizowanej w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły oraz o inwestycjach planowanych do realizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Tarnobrzeg był jednym z bardziej poszkodowanych miast wskutek powodzi, która nawiedziła nasz kraj w 2010 roku.

Tekst i fot. D. Kozik

Biur Prasowe UMWP