260818 walyZakończono kolejną dużą inwestycję związaną z ochroną przeciwpowodziową. W Tarnobrzegu oddano dziś po modernizacji wały na Wiśle.

Inwestycja kosztowała 32 miliony złotych, a pieniądze na ten niemal w całości cel pozyskano ze źródeł zewnętrznych, m.in. Banku Światowego. Modernizację rozpoczął Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, a po likwidacji tej instytucji, kontynuowała ją spółka Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i jej regionalny zarząd gospodarki wodnej w Rzeszowie.

W uroczystym oddaniu inwestycji wzięła udział wojewoda Ewa Leniart, marszałek Władysław Ortyl oraz zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś.

– Była to trudna inwestycja, ale bardzo potrzebna. Bardzo zabiegaliśmy o jej sfinansowanie, bo poprawa tej części wałów była niezbędna. Teraz mieszkańcy Tarnobrzega i Gorzyc mogą spać spokojnie, ale w województwie jeszcze mamy kilka inwestycji, które koniecznie muszą być wykonane, aby całe Podkarpacie było dobrze przygotowane na przyjście dużej ilości wody – powiedział Małgorzata Wajda, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Rzeszowie.

- Pamiętamy te dramatyczne chwile. Kiedy woda niszczyła dobytek. Mieszkańcy walczyli o swoje domy, ale również o miejsca pracy, gdy woda zalewała funkcjonujące tutaj firmy. Te inwestycje pozwolą mieszkańcom naszego województwa ze spokojem obserwować pogodę i zbliżające się opady deszczu.

Tekst i foto

Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy UMWP