Absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za wykonanie budżetu województwa w 2017 roku było najważniejszym punktem LIII sesji sejmiku województwa V kadencji. Radni zdecydowali także o przyznaniu dotacji dla instytucji i parafii, które chcą wykonywać prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dziękuję Państwu za udzielenia zarządowi absolutorium. Za te zmiany i rozsądne decyzje, które w ciągu roku następowały. Chcielibyśmy, aby ten budżet służył Podkarpaciu i jego mieszkańcom oraz rozwojowi gospodarczemu regionu – mówił marszałek Władysław Ortyl tuż po tym, gdy radni zdecydowali o przyznaniu zarządowi województwa absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.  

Po ożywionej dyskusji sejmik głosami 20 do 13 przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielił Zarządowi Województwa Podkarpackiego absolutorium.    

W zakresie dochodów budżet Województwa Podkarpackiego na 2017 rok zaplanowany na 997,2 mln zł został wykonany w kwocie 942,6 mln zł, co stanowi 94,5% planu.

W zakresie wydatków plan w wysokości 1 mld 47 mln zł został wykonany w kwocie 917 mln zł, co stanowi 87,6% planowanych wydatków, przy czym wydatki bieżące wykonane zostały w 91,8%, zaś wydatki majątkowe w 81%.

Uchwała absolutoryjna zawsze jest jedną z najważniejszych w roku, podobnie jak uchwalanie budżetu. Debata nad nią była dziś bardzo emocjonująca, oczywiście nie pozbawiona elementów politycznych, ale taka jest racja przy tego typu debatach. Chcemy, aby ten budżet w jak największym stopniu służył województwu podkarpackiemu, to zawsze leży u podstaw, kiedy budżet projektujemy. Później przychodzi kwestia wykonania. Wykonaliśmy budżet na poziomie 90 procent, patrząc na wydatki i dochody. Zawsze chcielibyśmy, aby było to więcej. Ale nie znam takiego budżetu i takiego województwa, które nie korygowałoby swoich planów w czasie trwania roku – podsumowywał ubiegłoroczny budżet i przyznane absolutorium marszałek Władysław Ortyl. 

Na inwestycje drogowe z budżetu województwa wydatkowano – 175,4 mln zł, z tego na zadania wieloletnie aż 140,5 mln zł. Wśród nich znalazły się m.in. „

Wykonanie budżetu zależy od wielu czynników, od wniosków z jakimi mamy do czynienia, z jakimi sytuacjami mamy do czynienia na rynku iw gospodarce. Dziś wiele przetargów osiąga bardzo duże przekroczenia, musimy się nad tym zastanawiać, co wówczas robić. I zawsze to jest lepiej opóźnić realizowaną inwestycję niż podjąć pochopnie decyzję. Procedura powtórzenia przetargu implikuje to, że przesuwa się realizacja inwestycji na dalsze miesiące. To że wykonaliśmy budżet na poziomie 90 procent nie oznacza, że skreśliliśmy jakąkolwiek inwestycję, jaka była zaplanowana. Wszystkie są, natomiast uzyskują przesunięcia w czasie jeżeli chodzi o ich realizację – podkreślał marszałek Ortyl. 

Na zadania jednoroczne dotyczące dróg wydano aż 34,9 mln zł. 40,4 ml złotych pochłonęły inwestycje melioracyjne, między innymi na Wiśle, Ropie i Wisłoce.

Na ochronę zdrowia mieszkańców regionu z budżetu województwa w 2017 roku poszło aż 70,9 mln zł. Wydatki dotyczyły m.in.: dofinansowania inwestycji, napraw i zakupów sprzętu medycznego realizowanych przez szpitale, w kwocie- 21,7 mln zł. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich szpitali wydano 46,6 mln zł. Wynik został pokryty w 5 szpitalach podległych Samorządowi Województwa.

Na dotacje na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wydano 50,8 mln zł a kolejne 53,3 mln zł na dotację na dopłaty do pasażerskich przewozów autobusowych.

Na zakup taboru kolejowego Podkarpacie wydało 51,5 mln zł. W 2017r. zakupiono 3 szt. trójczłonowych elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Wydatki na dotacje

Podczas sesji absolutoryjnej radni zdecydowali także o rozdzieleniu 4 817 060 złotych na prace restauratorskie i konserwatorskie dla aż 147 podmiotów z terenu Podkarpacia.

Radni zdecydowali także o przyznaniu pomocy finansowej gminie Sośno, z powiatu sępoleńskiego z województwa kujawsko-pomorskiego. 50 tysięcy złotych pomocy przeznaczonych zostanie na pomoc w odbudowie domów zniszczonych w czasie nawałnicy, która w sierpniu 2017 roku dotknęła mieszkańców Sośna. Za udzieloną pomoc radnym dziękował w imieniu mieszkańców wójt gminy Leszek Stryński. We wrześniu 2017 roku sejmik Podkarpacia udzielił zniszczonej gminie pomocy w wysokości 120 tysięcy złotych,. Udało się za to kupić dwa mieszkania, za kolejne 50 tysięcy zostanie kupione jeszcze jedno mieszkanie dla ofiar ubiegłorocznej nawałnicy w Sośnie.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Foto Daniel Kozik
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP