Mieszkańcy Tuszowa Narodowego także niepokoją się o stan powietrza w gminie. W sesji rady gminy uczestniczył Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zaniepokojenie mieszkańców również związane jest z działalnością firmy Kronospan. Dyrektor Andrzej Kulig przedstawił wszystkie działania samorządu województwa na rzecz poprawy jakości powietrza w zarówno w powiecie mieleckim jak i w całym województwie, znajdujących się w zakresie kompetencji urzędu marszałkowskiego. Wiele kierowanych pytań i problemów jest w zakresie kompetencji podległemu wojewodzie Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Mieszkańców interesowała nie tylko kwestia firmy Kronospan, ale również sprawa niskiej emisji oraz dwóch innych problematycznych dla czystości środowiska przedsiębiorców z gminy Tuszów Narodowy.
Teskt Tomasz Leyko 
Fot UGTN