Bardzo ważne, że takie forum jest organizowane. Szczególnie w sytuacji, kiedy nasze bilateralne stosunki pomiędzy Polską a Ukrainą nie są takiej jakości jak byśmy sobie tego życzyli – powiedział minister Jerzy Kwieciński po debacie na temat przyszłości relacji polsko-ukraińskich. W G2A Arena trwa drugi dzień XI edycji Forum Europa-Ukraina.

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wziął udział w jednej z pierwszych debat drugiego dnia Forum Europa-Ukraina. Jej temat: „Co wspólnie osiągnęliśmy, jaka droga przed nami?” zachęcił panelistów do dyskusji o wypracowanych już formach współpracy polsko-ukraińskiej, a także do rozważań o tym, jak będą one wyglądały w nowej perspektywie finansowej.

Takie spotkania mają głęboki sens dla naszych wzajemnych relacji, pomiędzy Polską a Ukrainą, pomiędzy naszymi regionami – powiedział tuż po zakończeniu debaty minister Jerzy Kwieciński, który podczas debaty panelowej mówił m.in. o Programie Polska-Białoruś-Ukraina, a także o konieczności stworzenia Strategii Karpackiej, która umożliwiłaby rozwój krajom karpackim, w tym Polsce i Ukrainie.

W debacie uczestniczył również marszałek Władysław Ortyl, który nie krył zadowolenia z przebiegu organizowanego na Podkarpaciu międzynarodowego wydarzenia, które jego zdaniem dobrze się rozwija i zyskuje nowych uczestników:

Tegoroczne forum ma ponad 500 uczestników więcej w porównaniu do ubiegłorocznej edycji. Jest także dużo więcej firm na Targach Wschodnich. Równie ważny jest udział startupów, które prezentują się na forum, to jest międzynarodowe wydarzenie i ma wpływ na rozwój gospodarki. Młodzi ludzie, którzy mają wiele pomysłów, szukają wsparcia, promocji i tu mogą je znaleźć – mówił marszałek Ortyl.

Podczas forum poruszane są również tematy dotyczące kwestii społecznych. Piotr Pilch, odpowiedzialny w zarządzie województwa za kwestie związane z edukacją, wziął udział w debacie poświęconej współpracy młodzieży, kwestiom dotyczącym szkolnictwa wyższego oraz zatrudnienia Ukraińców w Polsce.

Bardzo ważne wydarzenie. Ukraina to jest nasz kluczowy partner. Musimy z nim współpracować, dogadywać się na różne tematy, a przeszkody, które się pojawiają, nie mogą przesłaniać tego co najważniejsze – wspólnego dobra Polaków i Ukraińców. Jesteśmy sąsiadami, musimy ze sobą współpracować i rozwiązywać także trudne tematy – podkreślał Piotr Pilch.

Podczas forum poruszane są nie tylko kwestie dotyczące gospodarki, rynku pracy czy integracji europejskiej, ale także sprawy związane np. ze sportem i wspólnymi polsko-ukraińskimi projektami w tym obszarze. Moderatorem w debacie był rzecznik urzędu marszałkowskiego Tomasz Leyko.  Drugiego dnia rozmawiano również o ochronie środowiska i wspólnych projektach ponad granicami, które maja wpływ na jego ochronę. Debatę moderował Andrzej Kulig –dyr. Departamentu Ochrony Środowiska UMWP. 

Drugi dzień, oprócz licznych debat i spotkań biznesowych wypełni prezentacja startupów, sesja plenarna, która będzie próbą podsumowania czterech lat w polityce Polski, Ukrainy i Europy.

Forum zakończy Gala wręczenia nagród najlepszym startupom oraz najbardziej atrakcyjnym stoiskom przygotowanym przez wystawców Targów Wschodnich.

Monika Konopka
Fot. M. Mielniczuk/D. Kozik
Wideo Sebastian Kieszkowski