logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

Zarządowi województwa zależy, aby otworzyć Podkarpacie i Polskę na Bieszczady. Stąd nasze inwestycje ze środków budżetu województwa w Sanoku i powiecie sanockim – powiedział w Sanoku wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

O inwestycjach samorządu województwa w Sanoku i powiecie sanockim oraz wsparciu z budżetu województwa dla tej części Podkarpacia mówili podczas konferencji prasowej wicemarszałkowie województwa Maria Kurowska i Bogdan Romaniuk. Na spotkaniu z mediami w sanockim ratuszu obecni byli także burmistrz miasta Tadeusz Pióro i starosta sanocki Roman Konieczny.

Z głównych inwestycji drogowych, które są przed nami, a które ważne są zarówno dla województwa, jaki i miasta Sanoka jest budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnica Sanoka a drogą krajową nr 28. Jej wartość to 16 mln złotych, a trwa właśnie przetarg na prace budowlane. Będzie ona dofinansowana ze środków RPO WP na lata 2014–2020 – mówił w Sanoku wicemarszałek Romaniuk.  W tym roku dofinansujemy także budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 886 Domaradz – Sanok w miejscowości Zabłotce, to wartość około 150 tysięcy złotych oraz odnowę drogi wojewódzkiej nr 889 w Bukowsku. Ta inwestycja ma kosztować około 350 tysięcy złotych. W obu zadaniach partycypują gminy.

Prawie 2 mln złotych z budżetu województwa wyniosło dofinansowanie do inwestycji drogowych  w powiecie sanockim na przestrzeni ostatnich 3 lat. Jedną z najdroższych inwestycji był remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate m. Wisłok Wielki – Czystogarb. Ta inwestycja kosztowała w sumie prawie 830 tysięcy złotych, a zakończono ją w  lipcu ubiegłego roku.

Z kolei w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja na lata 2014-2020 rozbudowana ma zostać droga DW897 na odcinku Tylawa – Daliowa. Koszt to około 15,3 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku.

Województwo podkarpackie inwestuje nie tylko w infrastrukturę drogową, ale także kolejową. 

Bardzo ważną inwestycją z punktu widzenia województwa, powiatu i miasta to przebudowa na linii kolejowej 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz. Szacunkowa wartość tej inwestycji to aż 250 mln złotych netto, zrewitalizowanych ma zostać 51 km trasy. Środki na to zadanie zabezpieczyliśmy w ramach RPO WP w latach 2014 – 2020. Przygotowywane jest studium wykonalności, roboty mają się rozpocząć w 2019 r. Przygotowywane jest studium wykonalności linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec  o wartości  42,5 mln złotych.  Tam roboty mają się rozpocząć w 2020 roku, a zrewitalizowany odcinek będzie miał 12 km. Chcemy w ten sposób otworzyć drogę w Bieszczady – mówił  na konferencji w Sanoku wicemarszałek Romaniuk.  

W latach 2007-2014 PKP PLK S.A. w ramach RPO WP  zrewitalizowało linię 108 na odcinku Soboniów- Jedlicze i Nowosielce – Sanok.  Wartość projektu wyniosła 63 mln zł netto. Z tego samego programu regionalnego  PKP PLK S.A zrealizowało 2 projekty rewitalizacji na linii kolejowej 106 odcinek Rzeszów – Jasło. Całkowita wartość projektów wyniosła 214 mln zł netto.

Pomoc dla Sanoka to nie tylko sprawa infrastruktury. Samorząd województwa zdecydował o wsparciu kwotą 1,5 ml złotych Muzeum Historycznego w Sanoku. Przez trzy lata prowadzone przez powiat muzeum będzie dostawać po pół miliona złotych.

Dofinansowanie ze strony zarządu województwa jest dla nas bardzo ważne, czy to na muzeum czy na inne projekty. Sami, z naszymi skromnymi możliwościami finansowymi, nie dalibyśmy  rady zapewnić wielu rzeczy.- przyznawał na konferencji starosta Roman Konieczny.

Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, ale przede wszystkim w stwarzanie szans. Szeroka współpraca samorządu województwa z samorządami miasta i powiatu sanockiego wynika  z aktywności tych samorządów. Tam gdzie są aktywne samorządy, tam jest duży przepływ środków. Abyśmy mogli wspierać zadania, trzeba składać dobre wnioski – podkreślała w Sanoku wicemarszałek Maria Kurowska. A stąd dużo dobrych wniosków płynie. Prowadzimy w Sanoku szkołę medyczną, która kształci młodzież w aż 13 zawodach – mówiła wciemarszałek.

Z programu rozwoju bazy sportowej dofinansowaliśmy sale gimnastyczną przy gimnazjum nr 2 w Sanoku, salę sportową przy PWSZ w Sanoku oraz w Tyrawie Wołoskiej. To nie koniec inwestycji. Przewidujemy duże wsparcie na najbliższe lata dla PWSZ w Sanoku. Szkoła ta złożyła wniosek budowy centrum symulacji medycznych, na kwotę 19 mln złotych. Jeżeli projekt zostanie wybrany do dofinansowania  to zyskają na tym trzy kierunki które chcielibyśmy w Sanoku rozwijać- mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. To będzie ważne dla młodych mieszkańców Sanoka – mówiła podczas konferencji wicemarszałek Maria Kurowska. 

Pomoc samorządu województwa, szczególnie jeśli chodzi o łącznik od ronda Beksińskiego do obwodnicy to jest ona nie do przecenienia. Kosztorys tego łącznika to 16 mln złotych. 24 zostanie otwarty przetarg, zobaczymy kto będzie go budował. 85 procent dofinansowania pochodzi od marszałka – mówił dziennikarzom burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro. Gdyby nie pomoc marszałka nie byłoby różnych inwestycji. Mówię to z całą odpowiedzialnością, nie moglibyśmy rozbić inwestycji, bo nie mielibyśmy środków na normalne funkcjonowanie. Bardzo dziękuję sejmikowi, zarządowi, marszałkowi Władysławowi Ortylowi – podkreślał burmistrz Pióro.

Kolejnym ważnym projektem dla powiatu sanockiego jest Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Na ten cel samorząd województwa przekazuje 150 tysięcy złotych, jako pomoc na wkład własny powiatu do projektu  – mówił o kolejnej ważnej inwestycji wicemarszałek Bogdan Romaniuk.  

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” to otwarty system informacyjny, służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania danych przestrzennych. Jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie podejmowania decyzji  dotyczących planowania przestrzennego, czyli np. lokalizacji nowych inwestycji, na szczeblu województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.    

Dzięki utworzeniu regionalnej otwartej, platformy cyfrowej, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym możliwy będzie łatwiejszy do nich dostęp oraz korzystanie z nich  zarówno przez mieszkańców, jak i instytucje czy firmy.

W zakres projektu wchodzi między innymi opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000,  budowa portalu regionalnego w tym opracowanie i publikacja e-usług, wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego oraz cyfryzacja materiałów geodezyjnych i kartograficznych dostępnych w powiatach.

Projekt PSIP jest realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie i 22 partnerów - 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Jednym z nich jest Powiat Sanocki. Wartość całego projektu to prawie 178 mln złotych. Wartość ogólna projektu dla Powiatu Sanockiego to prawie 5 mln złotych. 

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
|Foto Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 568 gości oraz 0 użytkowników.