O inteligentnym rozwoju, innowacjach i wyzwaniach stojących przed polską gospodarką dyskutują dziś w podrzeszowskiej Jasionce przedstawiciele biznesu, samorządów i instytucji otoczenia biznesu. Wszystko za sprawą Forum Inteligentnego Rozwoju, którego celem jest budowanie ścisłych relacji między światem nauki, biznesu i samorządów. To ogólnopolskie wydarzenie odbywa się w miejscu niebagatelnym, bo w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, uważanym za gospodarczą wizytówkę Podkarpacia. W Forum udział wzięli między innymi przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś i członek zarządu Lucjan Kuźniar.

Lucjan Kuźniar podczas uroczystego otwarcia mówił między innymi o potencjale województwa podkarpackiego, szansach stworzonych dzięki strefom ekonomicznym, stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, czy Podkarpackiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu”.

Rozwój to słowo, które każdego dnia odmieniane jest przez nas przez wszystkie przypadki. Jesteśmy otwarci na  inwestorów […] przez lata zainwestowało na Podkarpaciu wiele zagranicznych firm […]. Jesteśmy regionem otwartym na biznes, ale i na turystykę. Stale rozbudowujemy infrastrukturę drogową, kolejową oraz lotniskową, co można zaobserwować na przykładzie naszego „okna na świat” czyli Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka – mówił Lucjan Kuźniar.

Forum rozpoczęła debata na temat: Rola firm, instytutów, uczelni i samorządów w kształtowaniu inteligentnego rozwoju oraz innowacyjnej gospodarki. W debacie udział wzięła między innymi Agnieszka Czuchra, zastępca dyrektora w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości urzędu marszałkowskiego. Po debacie miejsce miała sesja plenarna: „Plan dla Polski – Inteligentny rozwój, innowacyjna gospodarka”, podczas której uczestnicy zastanawiali się między innymi nad podniesieniem konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście współpracy biznesu z instytucjami naukowymi i rozwoju współpracy B+R.

Następnie uczestnicy forum zmierzą się z tematami branżowymi podzielonymi na 11 sesji panelowych: „Bezpieczeństwo energetyczne”, „Strategia rozwoju branży kosmicznej”, „Szkolnictwo wyższe i nauka 2015-2030”, „I Plan dla transportu kolejowego”, „Polska centrum produkcji żywności w Europie”, „Motoryzacyjne innowacje”, „Udany proces inwestycyjny – opinie inwestorów i ekspertów”, „Koncepcja rozwoju polskich sił zbrojnych”, „Medycyna, farmacja, i biotechnologia – plan rozwoju”, „Grunty pod inwestycje – oferta samorządów dla inwestorów” oraz „Rybactwo i morze”.

Tekst/fot.
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP