Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja.
Szukamy ekspertów w dziedzinach:
·         Pomoc publiczna
·         Z zakresu oceny technicznej
·         Z zakresu oceny merytorycznej
Szczegółowe informacje nt. naboru można znaleźć na stronie internetowej Programu: https://pl.plsk.eu/-/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-ramach-programu-interreg-polska-slowacja