160419 komendantPSPSt. bryg. Andrzej Babiec pełni od dziś obowiązki Podkarpackiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, zastąpił na tym stanowisku nadbrygadiera Bogdana Kuligę. W oficjalnej uroczystości przekazania służby, która odbyła się na placu przed podkarpacką komendą uczestniczył m.in. marszałek Władysław Ortyl.

W przekazaniu obowiązków wzięli także udział: zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, bp Jan Wątroba, oraz przedstawiciele pozostałych służb mundurowych i samorządowcy.

Marszałek Władysław Ortyl podziękował za współpracę dotychczasowemu szefowi podkarpackich strażaków.

- Chciałbym podziękować gen. Bogdanowi Kulidze za dotychczasową służbę, podczas której często współpracowaliśmy przy realizacji projektów mających wpływ na bezpieczeństwo, które służy także rozwojowi gospodarczemu naszego regionu - Zwrócił się także do st. bryg. Andrzeja Babca - Nowemu komendantowi życzę sukcesów i deklaruję współpracę. Życzenia przekazuje w imieniu zarządu województwa, samorządu województwa a także Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, którego jestem prezesem – mówił podczas uroczystości marszałek.

Nowy komendant zwrócił się także bezpośrednio do wojewódzkich włodarzy – wojewody i marszałka.

- Myślę, że mamy wspólny cel, którym jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa podkarpackiego poczucia bezpieczeństwa a także przekonania, że straż jest służbą, na którą zawsze mogą liczyć – dodał na zakończenie Andrzej Babiec.

 

Michał Mielniczuk
fot. Michał Mielniczuk
biuro prasowe UMWP