logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

Problem jakości powietrza w województwie, a także założenia Regionalnego Programu Operacyjnego to główne tematy Konferencji Regionalnej Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie obradują w Świlczy k. Rzeszowa.

Pierwszego dnia samorządowcy zapoznali się również z planami dotyczącymi organizacji Światowych Dni Młodzieży i organizowanych imprezach towarzyszących na Podkarpaciu.

O Regionalnym Programie Operacyjnym mówili dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Jur i Wojciech Magnowski. Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy mówił z przedstawił część RPO finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo ciekawą prezentację pokazał Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP. Mówił o problemach jakości powietrza w Województwie Podkarpackim na tle Polski i Europy. Jednym z nich jest ograniczenie tzw. niskiej emisji.

Jak podkreślił, w celu umożliwienia samorządom podejmowania działań w zakresie ograniczania niskiej emisji, Zarząd Województwa w Regionalnym  Programie Operacyjnym przewidział różnorodne działania, które będą służyć. m. in.  redukcji emisji i zwiększeniu efektywności energetycznej. Do głównych zaliczyć należy: Modernizację energetyczną budynków (działanie 3.2) oraz Poprawę jakości powietrza (działanie 3.3).

Dzięki tym programom możliwe będzie realizowanie projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (budynkach wielorodzinnych) i budynkach użyteczności publicznej. Efektem tego typu projektów będzie zmniejszenie zużycia energii i tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Elementem projektów będzie mogła być wymiana przestarzałych źródeł ciepła oraz instalacja OZE (np. kolektorów słonecznych). 

- Kwota ogółem na rozdysponowanie w ww. działaniu wynosi
ok.125 mln EUR, tj. 520 mln zł. W tym roku przewiduje się ogłoszenie naboru na projekty, które dotyczyć będą budynków użyteczności publicznej. Preferowane będą inwestycje zaplanowane na obszarach, gdzie występują przekroczenia emisji PM10 – tłumaczył Andrzej Kulig.

Problem jakości powietrza występuje w Mielcu. Jedną z przyczyn jest właśnie niska emisja. Przedstawiciele gmin są mocno zainteresowani skorzystaniem z tej pomocy. Zorganizowaliśmy dla samorządów powiatu mieleckiego specjalne spotkanie podczas którego przedstawiliśmy dokładnie założenia tych działań. Podobne spotkanie chcemy zorganizować dla samorządowców z powiatu jarosławskiego, bo tam również są dość duże przekroczenia – dodał marszałek Władysław Ortyl.

Andrzej Kulig przypomniał również o Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który ogłosił nabór wniosków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w ramach programu KAWKA. Na dofinansowanie przedsięwzięć w kolejnej edycji programu Kawka przeznaczono 120,28 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, na których terenie występują przekroczenia (w 2014 r. zdiagnozowano 18 obszarów,
w tym miasto Mielec). W dwóch pierwszych edycjach programu Kawka (2014-2015r.) na poprawę jakości powietrza przyznanych zostało łącznie prawie 637 mln zł. Z finansowania skorzystało ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Zlikwidowanych zostało prawie 34,5 tys. pieców węglowych i zastąpiono je przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych i prawie
9 tys. niskoemisyjnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły gazowe, pompy ciepła czy ogrzewanie elektryczne. Z terenu województwa podkarpackiego uczestniczyły samorządy Rzeszowa, Przemyśla i Krosna, które w 2014r. pozyskały 2,228 mln zł.

Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 573 gości oraz 0 użytkowników.