Wybór nowego wiceprzewodniczącego sejmiku oraz przystąpienie do realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Podkarpacia to dwie podjęte przez radnych województwa uchwały. Oprócz tego dyskutowano o stanie przygotowań i realizacji modernizacji wału przeciwpowodziowego  Wisła I i Wisła II oraz  zamiarze połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu ze Szpitalem Miejskim w tym mieście. Nad tymi i kilkudziesięcioma innymi punktami debatowali radni podczas sesji sejmiku 28 września 2015 roku.  

21 radnych województwa zagłosowało za powierzeniem Maciejowi Lewickiemu funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od dziś sejmik ma więc nowego wiceprzewodniczącego, który radnym jest już 5 kadencję.

Chciałem serdecznie podziękować za wybór wszystkim radnym, nawet tym, którzy na mnie nie głosowali. Dziękuję z racji tego, że będziemy współpracować. Zakładam, że po prostu tak jak byłem do tej pory raczej niekontrowersyjny, oczywiście potrafiący  mieć swoje zdania, myślę, ze w dalszym ciągu taki będę. Dziękuję bardzo – powiedział nowy wiceprzewodniczący sejmiku Maciej Lewicki tuż po wyborze.  

Duże zainteresowanie radnych wzbudziła informacja o stanie przygotowań i terminach realizacji modernizacji wału przeciwpowodziowego Wisła I i Wisła II. Zainteresowanie było tym większe, że przed kilkoma dniami Podkarpacie odwiedzili eksperci i kontrolerzy z Banku Światowego.

Naszym problemem było to, że pewne inwestycje w tym obszarze zabezpieczenia przeciwpowodziowego nie były realizowane, albo plan do realizacji nie był kompletny. To znaczy, że nie robiono tego krok po kroku, tylko z pewnymi przerwami, powstał taki efekt sera szwajcarskiego na tych inwestycjach. A to groziło, że nawet inwestycje, które były dobrze zrobione, nie zabezpieczały ludzi w tym obszarze. Woda jako żywioł znajduje sobie najsłabsze miejsca, a tym miejscem był ten odcinek w okolicach Tarnobrzega, gdzie mamy  wał  o półtora metra niższy niż województwo świętokrzyskie i to jest niebezpieczne. Bank Światowy bardzo pozytywnie zareagował na te nasze wnioski i uważam, ze w najbliższym czasie będzie można rozpocząć tę inwestycję – mówił na ten temat marszałek Władysław Ortyl.

Debatę podczas sejmikowej sesji wywołała informacja na temat zamiaru połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu.

Uważamy, że dwa szpitale w takiej formule, gdzie dublują się oddziały w Przemyślu  nie są możliwe do utrzymania. I to niezależnie od faktu, że uważamy, iż środków w systemie finansowania ochrony zdrowia jest za mało. Stad na wniosek Prezydenta Przemyśla przystąpiliśmy do prac, które mają zracjonalizować układ ochrony zdrowia w Przemyślu.   Podjęliśmy uchwałę intencyjną, że będziemy łączyć te dwa szpitale. W pracach eksperckich, audytorskich, konsultacjach wyszło, że  musimy połączyć szpital z przychodnią Obwodu Lecznictwa Kolejowego, a dopiero później połączyć to w jedną całość. Oczywiście to jest perspektywa dwóch lat. Uważamy, że ten kierunek jest dobry. Dziś chcemy rozpocząć konsultacje na naszym sejmiku. Trwają konsultacje społeczne, odbyła się Rada Miasta Przemyśla. Patrzymy na argumenty, na zasady. Chcemy rozmawiać i z pacjentami i z personelem. Sprawa nie jest łatwa, wymaga dużej zgody, czeka nas jeszcze kilka miesięcy pracy nad nią – nie ukrywa marszałek Władysław Ortyl.    

Radni województwa zdecydowali o przystąpieniu do realizacji projektu, dzięki któremu 900 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzyma wysokie stypendia za wyniki w nauce.

To jest pierwszy rok nowego programu, z nowej perspektywy unijnej. Nowością jest to, że chcemy stypendia dawać także uczniom szkół zawodowych. Tego do tej pory nie było. Podkarpackie stawia na zawodowców. Podsumowaliśmy program z poprzedniej perspektywy, który pokazał jak dofinansowaliśmy pracownie, w tej chwili inwestujemy w uczniów. Chcemy , aby uczniowie osiągali sukcesy w szkołach zawodowych, kształcicieli się w konkretnych zawodach, chcemy ich za to nagrodzić – podkreśla wicemarszałek Maria Kurowska.  

Z programu w tym roku będzie mogło skorzystać 350 uczniów szkół zawodowych i techników oraz 550 gimnazjalistów i uczniów liceów. Każdy z nich otrzyma aż 4 tysiące złotych rocznego stypendium. Środki pochodzą z RPO WP 2014-2020 oraz budżetu województwa. Oczywiście warunkiem otrzymania stypendium są osiągane wyniki.


 

 

 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Foto Daniel Kozik
Video Michał Mielniczuk
Biuro prasowe