sprW artykule pt. „Marszałek zapłacił 123 tys. złotych za wybranie zarządcy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego” nieprawdziwa jest informacja, że Urząd Marszałkowski Województwa  w Rzeszowie zapłacił kancelarii SWS z Poznania kwotę 123.000 zł za przygotowanie ekspertyzy prawnej wskazującej możliwe tryby wyboru operatora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce.

Kwota ta obejmuje świadczenie pomocy prawnej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem jednego postępowania, mającego na celu dokonanie wyboru operatora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego, a w szczególności: sporządzenie analizy prawnej wskazującej możliwe tryby wyboru operatora; przygotowanie dokumentów o charakterze prawnym potrzebnych w celu wszczęcia postępowania (na podstawie wytycznych informacji przekazywanych przez urząd). Natomiast w ramach przeprowadzenia postępowania: przygotowanie dokumentów o charakterze prawnym potrzebnych w celu przeprowadzenia postępowania; uczestnictwo w negocjacjach z kandydatami na operatora; dokonanie oceny wniosków lub ofert złożonych przez kandydatów na operatora; doradztwo w kwestiach proceduralnych, które pojawią się w toku postępowania; reprezentowanie urzędu w postępowaniach wszczętych na skutek wniesienia przez kandydatów naoperatora środków ochrony prawnej.

Natomiast za ekspertyzę prawną wskazującą możliwe tryby wyboru operatora (jako jeden z elementów umowy) zgodnie z § 4 ust. 3 lit a umowy urząd zapłacił Kancelarii SWS kwotę 12.300,00 zł brutto.

Lesław Majkut
Sekretarz Województwa 

 

sprostowanie