logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Newsletter Przedstawicielstwa
w Brukseli

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 2/2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Sytuacja społeczno –  ekonomiczna Województwa Podkarpackiego i Kraju Związkowego Saary, priorytetowe inwestycje, a także problemy i wyzwania, z którymi zmagają się oba regiony, były głównymi tematami rozmowy Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Wojciecha Buczaka oraz Pani Helmy Kuhn-Theis – pełnomocnika ds. Europejskich w administracji rządowej Kraju Związkowego Saary.

Pan Wicemarszałek Wojciech Buczak, scharakteryzował Województwo Podkarpackie, jako region atrakcyjny turystycznie, miejsce dynamicznego rozwoju przemysłu lotniczego, informatycznego i rolnictwa ekologicznego. Podkarpackie, to region interesujący pod względem inwestycyjnym, o czym świadczy spora liczba firm z kapitałem zagranicznym, która zdecydowała się ulokować tu swoją działalność. W regionie funkcjonuje kilkanaście klastrów, wśród których najstarszym i najbardziej znanym jest Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, tworzone są też inicjatywy klastrowe. Wicemarszałek podkreślił, że Województwo Podkarpackie, jest regionem o wysoko wykwalifikowanym potencjale ludzkim, regionem ludzi młodych, którzy zdobywają wiedzę na prężnie rozwijających się uczelniach wyższych.

Pani Helma Kuhn-Theis zaznaczyła, że obecnie najważniejszą branżą gospodarczą Kraju Saary jest przemysł motoryzacyjny. Ważną rolę odgrywa też hutnictwo żelaza i stali. Przez wiele lat ważną gałęzią saarlandzkiego przemysłu było górnictwo węgla kamiennego, jednak obecnie okres świetności ma już za sobą. Ostatnia kopalnia, Bergwerk Saar, została zamknięta w 2012 roku.

Województwo Podkarpackie prowadzi współpracę z Krajem Związkowym Saary na mocy podpisanego w 2009 roku porozumienia o współpracy międzyregionalnej. W porozumieniu określono dziedziny współpracy, do których należą m.in. wymiana informacji i doświadczeń w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, wymiana informacji i doświadczeń w zakresie kultury, planowanie i realizacja działań w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, wymiana szkolna, organizacja obustronnych i wspólnych prezentacji regionów, oraz wzajemne wspieranie projektów współpracy z partnerami krajów trzecich.

Współpraca rozwija się w szczególności w takich obszarach jak: nauka, kultura oraz wymiana uczniów (do tej pory zawarto ponad 20 porozumień między jednostkami z Kraju Saary i Województwa Podkarpackiego). Warto również wspomnieć o współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego
z Uniwersytetem Saarlandzkim – organizowane są wspólne konferencje naukowe oraz prowadzona jest wymiana studentów. Ponadto, Filharmonia Podkarpacka i Instytut Muzyki prowadzi kooperację z Wyższą Szkołą Muzyczną w Saarbrücken, a PCEN rokrocznie wspólnie z partnerami z Kraju Saary organizuje Polsko-Niemiecką Konferencję Pedagogiczną, w której biorą udział polscy i niemieccy nauczyciele zaangażowani w wymianę szkolną.

Oprócz wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, delegacja z Kraju Związkowego Saary ma zaplanowane spotkania z Wojewodą Podkarpackim oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Odbędzie też wizytę
w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu oraz w Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki.

Małgorzata Kwiatkowska
Kancelaria Zarządu
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP