logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Newsletter Przedstawicielstwa
w Brukseli

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 2/2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Na Podkarpaciu po raz pierwszy gości ambsadora Ukrainy w Polsce Andrij Deshychytsa. Dziś spotkał się z marszałkiem województwa Władysławem Ortylem.
Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy Województwa Podkarpackiego z partnerami z Ukrainy oraz o przyszłych kierunkach współdziałania. Marszałek Województwa Podkarpackiego wyraził słowa solidarności z Ukrainą w związku z kryzysem na wschodzie tego kraju oraz zadeklarował wolę podtrzymania współpracy z obwodami ukraińskimi. Jako istotne dziedziny kooperacji wskazał organizację szkoleń z zakresu przeprowadzania reformy samorządowej i funkcjonowania administracji w Polsce, współdziałanie w ramach tworzenia koncepcji Strategii Karpackiej, organizację współpracy z uczelniami wyższymi oraz wymiany studenckiej, a także realizację projektów finansowanych w ramach programów krajowych i europejskich, jak np. Polska pomoc rozwojowa czy Program Współpracy Transgraniczej PL-BY-UA. Pan Ambasador podziękował za zaangażowanie na rzecz organizacji wymiany doświadczeń związanych z reformą samorządu terytorialnego w Polsce i poprosił o możliwość wydelegowania polskich ekspertów w tej dziedzinie do wizyty w ukraińskich urzędach w celu przekazania praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji. Podkreślił także znaczenie rozwijania wzajemnych kontaktów w sferze gospodarczej, szczególnie w kontekście lokowania ukraińskich inwestycji na terenie Podkarpacia. Zdaniem Pana Ambasadora, który swoją funkcję pełni od października 2014 r., kluczową kwestią w zakresie rozwijana polsko-ukraińskich kontaktów jest usprawnienie obsługi istniejących przejść granicznych i modernizacja przygranicznej infrastruktury drogowej. Szansą na realizację tego typu inwestycji po stronie ukraińskiej jest nie tylko realizacja projektów pozakonkursowych w nowej perspektywie finansowej Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA, lecz także otrzymanie środków finansowych z polskiego kredytu dla Ukrainy. Na zakończenie spotkania Pan Marszałek zaprosił Pana Ambasadora na wizytę Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, która odbędzie się we wrześniu br. w województwie podkarpackim.
Biuro prasowe
Fot. Daniel Kozik