logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Logo ROPSInformujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej, Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Szczegółowe informacje znajduja się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce otwarte konkursy ofert: http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert