logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Przemysł lotniczy w województwie podkarpackim od lat jest dominującym ogniwem rozwoju i promocji tego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. W Dolinie Lotniczej ciągłego rozwoju doszukują się eksperci. Dzisiaj nikt natomiast nie ma wątpliwości, że do ciągłego rozwoju i budowania realnej konkurencji w przemyśle lotniczym niezbędne jest inwestowanie w sektor oświaty.

Jeszcze w ubiegłym roku Podkarpacki Urząd Marszałkowski wraz z partnerami w postaci zagranicznych szkół zawodowych, czy chociażby Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku zlecili wykonanie obszernej diagnostyki dzisiejszego systemu edukacji zawodowej. Badania te miały na celu wypunktowanie tego, co w podkarpackich szkołach zawodowych kuleje najbardziej.

I tak z przeprowadzonych badań wynikło, że najczęściej wymienianym chociażby przez nauczycieli problemem jest zbyt mała liczba godzin praktycznych, niedostateczne doskonalenie nauczycieli, kiepska znajomość języka angielskiego, czy chociażby niewystarczające zaangażowanie ze strony uczniów. Problemów było sporo. Teraz Urząd Marszałkowski chce pracować nad niwelowaniem tych największych, kształtując możliwie najlepszy system szkolnictwa zawodowego, który ukształtowany będzie na przemysł lotniczy.

Organizatorzy rzeszowskiej konferencji chcą zebrać możliwie najlepszy materiał, który następnie zostanie opracowany do postaci projektów systemu edukacji zawodowej uczniów oraz doskonalenia nauczycieli. Konkretne propozycje zmian miałyby następnie trafić do ministerstwa edukacji.