logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

2 miliardy euro do podziału na sześć lat.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 to łącznie 2 mld euro, o 400 mln euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Ta suma może się zwiększyć w 2018 gdy sięgniemy po krajową rezerwę wykonania.

- To nie powinno nas zwalniać od sięgania po środki krajowe – zapowiada marszałek Władysław Ortyl. - To będzie miarą sukcesu, gdy samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy skorzystają z programów Polska Wschodnia, Infrastruktura i Środowisk, czy programy dotyczące cyfryzacji oraz innowacyjności.

Rozwój zrównoważony

- Jako jednostka zarządzająca byliśmy zobowiązani tylko do jednego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego czyli do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – mówił marszałek Władysław Ortyl. - Ale dbając o zrównoważony rozwój regionu, wpisaliśmy jeszcze osiem. A niektóre województwa mają po 1 czy 2.

Drugi element zrównoważonego rozwoju to 90 mln dla 11 powiatów, które mają najsłabiej rozwinięte usługi publiczne.

Dotacje dla uzdrowisk

W nowym RPO będą środki na uzdrowiska, to novum bo w poprzednim Programie takich działań nie było. Na ten cel ma być przeznaczone ponad 20 mln euro. Z dotacji będą mogły skorzystać uzdrowiska państwowe, samorządowe czy prywatne, co jednak nie oznacza, że gminy uzdrowiskowe będą mogły korzystać tylko z tych środków.

- Komisja Europejska twierdziła na początku, że na spa nie będzie udzielać środków – mówi marszałek. - Przekonywaliśmy, że uzdrowiska są ważne dla rozwoju województwa, ale też ważne w systemie ochrony zdrowia.

Nie będzie jednak można zbudować nowego uzdrowiska.

Certyfikacja u marszałka

Kolejną zmianą jest przeniesienie instytucji certyfikującej ze struktur Urzędów Wojewódzkich do Urzędów Marszałkowskich. Oznacza, to, że część osób, które pracują u wojewody będzie mogła przejść do pracy u marszałka.

- Część już wygrała konkursy u nas, bo przejąć ich nie możemy – tłumaczył Władysław Ortyl.

Nabory za pół roku

Harmonogram naborów będzie przyjmowany przez zarząd w najbliższym czasie. W ciągu trzech miesięcy trzeba powołać komitet monitorujący, następnie desygnacja oraz ustalenie na poziomie krajowym linii demarkacyjnej (co można ze środków regionalnych, a co z programów zarządzanych na poziomie krajowym).

W skład komitetu monitorującego ma wejść około 50 osób (nieco mniej niż do tej pory). Dużo jest chętnych: samorządy, radni, izby, związki organizacje, desygnują korporacje na poziomie krajowym (związek województw, powiatów, metropolii, gmin).

Jak zapowiada Adam Hamryszczak, dyrektor Departamentu RPO, pierwsze konkursy mogą być ogłoszone jeszcze w III kwartale 2015 roku.

- W osi I konkurencyjność i innowacje gosp nie możemy sobie pozwolić, by nie ogłosić naboru w tym roku – mówi dyrektor. - Będzie to w III kwartale. Podobnie będzie w II osi Cyfrowe Podkarpacie, także III kwartał. W tym roku także infrastruktura komunikacyjna oraz osie tzw. społeczne czyli walka z bezrobociem czy wykluczeniem (VII, VIII IX).

ac

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/10381/rpo-2014-2020-pierwsze-nabory-jeszcze-w-tym-roku