logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

esanokKilkudziesięciu przedstawicieli sanockiego przemysłu, szkolnictwa, fundacji, Regionalnej Izby Gospodarczej, a także Rady Miasta wzięło udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem oraz Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeuszem Pióro. Wizyta, choć krótka, pozwoliła na poruszenie wielu istotnych kwestii w rozwoju naszego miasta oraz województwa.

Tematyka spotkania oscylowała wokół kwestii związanych ze sprawami gospodarczymi i przemysłowymi, dotyczącymi nie tylko miasta Sanoka, ale także regionu i województwa. Marszałek w swoim wystąpieniu podsumował dotychczasowe wsparcie, jakiego udzielono przedsiębiorcom w latach 2007 – 2013.

Sporo miejsca poświęcił także nowej perspektywie finansowej i temu, jakie gałęzie działalności będę szczególnie wspierane przy podziale środków. Oczywiście na to wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, a także wszelkie inicjatywy gospodarcze, zwłaszcza nastawione na innowacyjność.

To wsparcie będzie pochodziło nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwłaszcza na pomoc osobom, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Marszałek odkreślił, że jednym z zadań samorządu województwa będzie stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, a więc również wspieranie samorządów w ich działalności. Dodał również, że ważne dla władz województwa jest także zniwelowanie tzw. „efektu korytarza”. Jest on widoczny zwłaszcza w tych miejscowościach, które mają utrudniony wjazd na autostradę lub zjazd z niej. Taka sytuacja panuje w południowej część województwa.

Do niektórych kwestii poruszonych przez Marszałka odniósł się w swoim wystąpieniu także Burmistrz Sanoka dr Wojciech Blecharczyk. Wskazał, że przyszłością Sanoka jest utrzymanie potencjału gospodarczego z tendencją rozwojową. Trudniej się jednak rozwijać bez odpowiedniego skomunikowania z resztą kraju. Brak zjazdu z autostrady w okolicach Pilzna oraz odstąpienie od budowy drogi ekspresowej S-19, wskazał jako jedne z ważniejszych problemów stojących na drodze do pełnego rozwoju tej części województwa.

- Walczyliśmy o realizację wspomnianych inwestycji, ale nie udało się. Dziś wraz z samorządami bieszczadzkimi, ale także Krosna i Jasła – które wraz z Sanokiem tworzą Podkarpackie Trójmiasto – będziemy apelować o modernizację drogi krajowej nr 28, bo to nasza szansa na lepszą komunikację, a tym samym rozwój przemysłu – tłumaczył burmistrz drWojciech Blecharczyk.

Burmistrz podziękował także zarządowi województwa za wspieranie miejskich obszarów funkcjonalnych. Jednym z nich jest Sanok, który wraz z sąsiednimi samorządami Leska, Zagórza, Gminy Wiejskiej Sanok, będzie składał projekty o dofinansowanie różnorodnych działań ważnych dla życia tych gmin, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Za jedną z najistotniejszych kwestii Burmistrz podał rozwój gospodarczy Sanoka, m.in. poprzez poszukiwanie nowych przedsiębiorców.

- Jednak do tego potrzebne są uzbrojone tereny przemysłowe, a także możliwość funkcjonowania w specjalnej strefie ekonomicznej. O to Sanok czyni starania, i o środki na to będzie zabiegał w przyszłej perspektywie finansowej – mówił podczas spotkania z Marszałkiem Burmistrz dr Wojciech Blecharczyk.

Wspomniał także o klastrze gospodarczym, który został założony w Sanoku. To bardzo ważne, gdyż w przyszłym okresie finansowania to właśnie organizacje zrzeszające przedsiębiorców będą miały większe szanse na pozyskanie środków na swój rozwój. Dziękując Marszałkowi za dotychczasową pomoc, Burmistrz prosił o dalsze wspieranie cennych samorządowych inicjatyw.

Pan Marszałek z Członkiem Zarządu Województwa oraz Burmistrzem Sanoka spotkali się również z syndykiem masy upadłościowej Autosan S.A., z którym rozmawiali o sytuacji zakładu, perspektywach jego rozwoju, a także możliwościach w kwestii otrzymania dofinansowania na produkcję autobusów niskoemisyjnych. Wszyscy uczestnicy spotkania odwiedzili także zakład.

 

http://esanok.pl/2014/marszalek-wojewodztwa-w-sanoku-autosan-jednym-z-glownych-punktow-rozmow-film-zdjecia-mp002.html