logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Trwająca od października 2009 roku przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa zostanie zakończona 5 października o godzinie 11.00 uroczystym przecięciem wstęgi na moście w Świerczowie. Przebudowany odcinek drogi stanowi część ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów – Leżajsk i przebiega przez miejscowości: Mielec, Przyłęk, Kosowy, Hucina, Siedlanka, Świerczów, Kolbuszowa Dolna, Kolbuszowa. Generalnym Wykonawcą było konsorcjum dwóch firm – POLDIM Spółka Akcyjna oraz POLDIM Mielec.

Termin zakończenia prac został określony na koniec bieżącego roku, jednak wykonawcy udało się zakończyć najważniejsze prace przed czasem. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita projektu: 79 385 937 PLN. Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 43 661 125,00 PLN. Data rozpoczęcia robót: 15.10.2009. Termin zakończenia wg kontraktu: 31.12.2011.