logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

W dniach 20 - 22 września 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się wystawa pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”.
Ideą wystawy jest promocja innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu, ukazanie najlepszych praktyk, propagowanie nowoczesnych produktów i procesów. W ramach wystawy przedsiębiorstwa z regionu zaprezentują swoje osiągnięcia i możliwości w zakresie innowacyjności.

Impreza będzie miała charakter otwarty i umożliwi euro deputowanym z innych krajów, potencjalnym inwestorom oraz mieszkańcom Brukseli na zapoznanie się z oferta podkarpackich przedsiębiorców oraz przekona ich że stosowane praktyki i metody zarządzania są nowatorskie nie tylko w skali regionu ale również w skali całej Europy.

Wystawa będzie składać się z instalacji statycznej w postaci rozlokowanych w różnych miejscach sześcianów obrazujących miejsca Podkarpacia charakteryzujące się największą innowacyjnością oraz z części interaktywnej w postaci stanowiska z ekranem bezdotykowym i prezentacji za jego pośrednictwem województwa podkarpackiego.

Goście przechadzając się wśród eksponatów wystawy będą mieli możliwość zapoznać się z zupełnie nowym i odmiennym od dotychczasowych wizerunkiem Podkarpacia. Całość zostanie uświetniona poczęstunkiem. Organizatorami wystawy jest Biuro Poseł Elżbiety Łukacijewskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa oraz Stowarzyszenie Dolina Lotnicza.