logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Kolejna inwestycja w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”. Podpisano umowę na rozbudowę lotniska. W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umowy na realizację kontraktu w ramach zamówienia finansowanego ze środków Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia”. Firmą, która realizować będzie to zamówienie jest Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartośd brutto umowy to 61 490 576,15 PLN. Termin realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Zakres robót objętych Kontraktem stanowi: zaprojektowanie drogi kołowania – równoległej o długości równej długości drogi startowej wraz z infrastrukturą techniczną, czyli m.in oświetleniem nawigacyjnym, Dodatkowo zaprojektowane będą dwa łączniki szybkiego zjazdu z drogi startowej, prostopadłe łączniki drogi kołowania z drogą startową oraz łącznik drogi kołowania z Płytą Postojową Samolotów na całej szerokości po stronie zachodniej.

Polskie Radio Rzeszów