logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Kolejna inwestycja w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”. Podpisano umowę na rozbudowę lotniska. W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umowy na realizację kontraktu w ramach zamówienia finansowanego ze środków Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia”. Firmą, która realizować będzie to zamówienie jest Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartośd brutto umowy to 61 490 576,15 PLN. Termin realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Zakres robót objętych Kontraktem stanowi: zaprojektowanie drogi kołowania – równoległej o długości równej długości drogi startowej wraz z infrastrukturą techniczną, czyli m.in oświetleniem nawigacyjnym, Dodatkowo zaprojektowane będą dwa łączniki szybkiego zjazdu z drogi startowej, prostopadłe łączniki drogi kołowania z drogą startową oraz łącznik drogi kołowania z Płytą Postojową Samolotów na całej szerokości po stronie zachodniej.

Polskie Radio Rzeszów