logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

„9 badań ewaluacyjnych, jakie do tej pory przeprowadzono w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 znacznie usprawniło jego wdrażanie” – ocenia Norbert Tomkiewicz - z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Pozwoliły one przede wszystkim zweryfikować ponownie wskaźniki, zmienić ich wartości docelowe. Okazało się, że ze środków, które posiada województwo w ramach 4 osi priorytetowej można zrealizować więcej projektów w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków, mniej natomiast w przypadku wodociągów. „Badania pokazały, że będziemy mogli wykonać aż 1500 km sieci kanalizacyjnej, a na początku realizacji RPO tj. w 2007 roku zakładano 1100 km. Natomiast w przypadku sieci wodociągowej liczba km „stopniała” z 760 do 320” – mówił dyr. Tomkiewicz podczas konferencji ewaluacyjnej w Rzeszowie. „Te zmiany wynikają m.in. z aktywności samorządów i wzrostu cen” – tłumaczył.