logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Dwa samorządy i dwie parafie z regionu mają otrzymać duże dotacje z przeznaczeniem na rozwój turystyki i kultury. Samorząd województwa rozdysponował pieniądze na projekty z tzw. listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje na poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej dostać ma powiat Łańcucki i Gmina Czarna, w której zaplanowano budowę parku turystyczno rekreacyjnego. Z kolei parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej - czyli "Fara" w Krośnie dostać ma pieniądze na konserwację nawy, ścian, obrazów i kamiennych detali a parafia w Małej koło Ropczyc na renowację wnętrza i wyposażenia XVI wiecznego drewnianego kościoła.

Łączna wartość dotacji do tych czterech projektów to ponad 7 mln 750 tys. 70 proc. tej kwoty pochodzi z funduszy europejskich - 30 proc. z budżetu państwa. Aby dostać pieniądze wnioskodawcy muszą jeszcze dostarczyć szczegółową dokumentacje, która będzie przeanalizowana pod kątem technicznym i ekonomicznym.