logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Najprawdopodobniej w listopadzie dojdzie do podpisania umowy międzynarodowej Podkarpacia  z chińskim autonomicznym regionem Kuangsi-Czuang. Położony jest on w południowej częsci Chin. Przemysł funkcjonujący w tym regionie to głównie huty żelaza, zakłady chemiczne i przemysł maszynowy. Ewentualna współpraca z Podkarpaciem miałaby dotyczyć gospodarki, kultury a także edukacji.Podkarpacie ma już kilkanaście umów o współpracę międzynarodową .
Między innymi z Krajem Sary z Niemiec, obwodem lwowskim na Ukrainie i krajem preszowskim na Słowacji. W przygotowaniu jest także umowa o współpracy z hiszpańską Katalonią.