logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

170612 biletZintegra

Marszałek Władysław Ortyl oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisali porozumienie na wspólny bilet. To pierwszy krok do tego, aby mieszkańcy Rzeszowa i podmiejskich miejscowości mogli bez przeszkód przesiadać się z pociągów do autobusów. Zintegrowany Bilet Komunikacji Publicznej będzie wdrażany etapami. Do projektu mogą dołączyć inne samorządy.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podkreślał, że głównym celem podpisywanego porozumienia jest dbałość o środowisko naturalne czyli o czystość powietrza w mieście.

Chodzi o to, aby ludzie do miasta docierali środkami komunikacji miejskiej, w tym koleją, żeby było mniej samochodów. Nie tyle liczą się koszty ile stan zdrowia naszych mieszkańców, dlatego podpisuję to porozumienie – mówił prezydent Ferenc.

To kolejny etap poprawiania jakości transportu w naszym województwie – tak o nowym projekcie miasta i samorządu województwa mówił Władysław Ortyl. Marszałek tłumaczył, że przedsięwzięcie dotyczy w pierwszej kolejności Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale jest to projekt otwarty i mogą do niego dołączyć inne samorządy.

Rzecz jest nowa i zasługuje na szczególną uwagę. Będziemy się przyglądali temu projektowi. W pierwszym etapie będzie on dotyczył Rzeszowa oraz Boguchwały, Świlczy i Krasnego, tak żeby się przyjrzeć i sprawdzić jak system działa, jak funkcjonuje i później przystąpimy do kolejnych etapów – tłumaczył marszałek Ortyl, dodając, że cieszy się, iż z pierwszych rozwiązań dotyczących wspólnego biletu będzie można korzystać już na wakacjach.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Anna Kowalska tłumaczyła, że nowe rozwiązania dla podróżnych cenowo będą bardzo korzystne.

Proponujemy, żeby wspólny bilet był tylko o cztery złote droższy dla osoby dorosłej, aniżeli bilet sieciowy, który obowiązuje na linii miejskiej, a studenci będą dopłacać tylko dwa złote do biletu sieciowego – tłumaczyła dyr. ZTM Anna Kowalska.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk, odpowiedzialny w zarządzie województwa za kwestie dotyczące komunikacji, przekonywał, że wspólny bilet będzie częścią większego komunikacyjnego projektu.

Zarząd województwa złożył już wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, opiewający na ponad pół miliarda złotych na Miejską Kolej Aglomeracyjną. Gdy będzie już decyzja o dofinansowaniu kolei aglomeracyjnej, to dzisiejsza umowa na wspólny bilet bardzo dobrze wpisuje się w ten projekt – tłumaczył wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Monika Konopka
fot. Michał Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP

Informacje dotyczące wspólnego biletu

Podpisanie porozumienia stanowi oficjalną deklarację stron tj. Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa o konieczności współpracy w zakresie łączenia transportu kolejowego oraz autobusowego. Wspólne działania mają doprowadzić do wdrożenia zintegrowanego elektronicznego biletu w miejskim transporcie autobusowym oraz kolejowym. Porozumienie jest otwarte i może do niego przystąpić każdy samorząd deklarujący chęć integracji systemowej oraz wdrożenia zintegrowanego elektronicznego biletu.

W imieniu województwa podkarpackiego główne działania w danym zakresie będą realizowane przez Operatora, który świadczy obecnie usługi przewozowe na terenie województwa, tj. spółkę Przewozy Regionalne. Wspólne bilety będą emitowane przez miasto Rzeszów.

Po podpisaniu porozumienia kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy pomiędzy Operatorem przewozów na terenie województwa  tj. spółką Przewozy Regionalne a Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Podpisana umowa pozwoli na wdrożenie w pierwszej kolejności od wakacji 2017 r. - biletu zintegrowanego na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Będzie on obowiązywał w miejskich autobusach oraz pociągach Przewozów Regionalnych. Wdrażanie zostało podzielone na dwa etapy:

 

A) Pierwszy etap – bilet będzie obowiązywał na obszarze ograniczonym stacjami:

Rzeszów Główny - Babica Kolonia (w Boguchwale),

Rzeszów Główny – Trzciana (w Świlczy),

Rzeszów Główny – Strażów (w Krasnem).

 

B) Drugi etap – (nastąpi po upływie około 6 miesięcy od wdrożenia I etapu). Bilet będzie dotyczył następującego obszaru:

Rzeszów Główny – Czudec,

Rzeszów Główny – Łańcut,

Rzeszów Główny - Sędziszów Małopolski,

Rzeszów Główny – Głogów Małopolski.

 

Samorząd województwa oraz władze Rzeszowa zadeklarowały również, że od jesieni 2017 r. wdrożony zostanie czasowy bilet w postaci tzw. biletu weekendowego/okazjonalnego, który będzie dedykowany turystom.

ZTM zaproponował także realizację połączeń na podstawie elektronicznej portmonetki – działającej w ramach Rzeszowskiej Karty Miejskiej. Chodzi o bilet jednoprzejazdowy kasowany w formie elektronicznego zapisu na karcie. W celu wdrożenia tego rozwiązania w pojazdach kolejowych wykorzystywanych przez Przewozy Regionalne należy zamontować urządzenia do weryfikacji elektronicznych biletów. UMWP deklaruje, że sukcesywnie będzie wyposażał obsługiwane przez siebie pociągi w elementy systemu elektronicznych kasowników i biletomatów do realizacji tej usługi.

Strony ustaliły również, że w ramach realizowanego projektu zakupu nowych pojazdów kolejowych z RPO WP 2014-2020, systemy ITS w Rzeszowie oraz ITS w pociągach, zostaną zintegrowane w zakresie wymiany informacji pasażerskiej.

Wspólne bilety będzie emitowało miasto Rzeszów, a ich kalkulowana cena będzie niewiele wyższa od ceny obecnych miejskich biletów okresowych (semestralnych, miesięcznych i 5-dniowych) ZTM. Stanowić to powinno zachętę dla osób dotychczas wybierających własne auta, lub innych przewoźników, do zakupu JEDNEGO biletu – dzięki czemu będą mogli przyjechać pociągiem do centrum Rzeszowa i przesiąść się na dowolny miejski autobus.

Rzeszowska Karta Miejska funkcjonująca w Rzeszowie to nowoczesne rozwiązanie w komunikacji zbiorowej. To karta bezstykowa, bardzo inteligentna i o dużym poziomie zabezpieczeń kryptograficznych, taka sama, jakiej używają banki dla kart płatniczych. Do dzisiaj wydano już niemal 50 tys. takich spersonalizowanych dokumentów, które od razu są także np. kartą do bibliotek na terenie miasta i województwa. Posiadacz karty może na niej zapisać uprawnienia do posiadanych ulg, które po uruchomieniu wspólnej usługi transportu z koleją będą respektowane także w pociągach województwa podkarpackiego. To znaczy, że osoby, które w mieście mogą jeździć całkiem za darmo będą tak samo podróżowały w pociągach, pod warunkiem okazania miejskiej karty. Raz wyrobiona karta jest wieloletnim nośnikiem nowych biletów, które można kupić w sklepie internetowym, 38 biletomatach na terenie całego Rzeszowa oraz w 80 biletomatach mobilnych. Możliwe jest także skorzystanie z 6 Punktów Obsługi Podróżnych, tj. na Lisa-Kuli, Grottgera, Targowej, Trembeckiego oraz w galeriach: „Nowy Świat” na Krakowskiej i „Plaza” na Rejtana.

Porozumienie jest otwarte – każda strona deklarująca chęć integracji systemowej oraz wdrożenia zintegrowanego elektronicznego biletu może przystąpić do „Porozumienia”.

 

 

Statystyka

Odwiedza nas 750 gości oraz 0 użytkowników.