logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

Marszałek Władysław Ortyl złożył dziś tj. 17 maja podpis na umowie dotyczącej budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z nowym mostem na Wisłoce. Umowę podpisali także Piotr Miąso – dyr. PZDW oraz przedstawiciel wykonawcy Jarosław Jochymek z firmy Budimex. Umowa została podpisana w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

W podpisaniu umowy wzięli także udział samorządowcy z powiatu mieleckiego, między innymi prezydent Mielca - Daniel Kozdęba, starosta mielecki - Zbigniew Tymuła, wójt Wadowic Górnych – Jerzy Kos, wójt gminy Czermin, a także zastępca wójta gminy Mielec – Jan Mazur. Obecni byli także radni wojewódzcy poprzedniej kadencji, którzy angażowali się w przygotowanie tej inwestycji. 

Tuż przed podpisaniem umowy marszałek Władysław Ortyl  podkreślił, że podpisywana umowa ma wielką wagę dla powiatu mieleckiego i jego mieszkańców.

Ta inwestycja zakończy problemy mieszkańców powiatu mieleckiego z lewej strony Wisłoki, którzy dojeżdżają do pracy, do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i będzie też miała wpływ na pobudzenie gospodarcze Mielca i całego powiatu – mówił marszałek W. Ortyl 

Marszałek podkreślał też zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu lokalnych samorządów:

Takich dużych inwestycji nie da się zaplanować w przeciągu roku, w przeciągu jednej kadencji, nie da się zaplanować samodzielnie przez samorząd woj. Podkarpackiego, do tego potrzebna jest współpraca wielu samorządów, wielu osób – argumentował marszałek.

Marszałek podkreślał też szybkie tempo inwestycji, która ma być zakończona jesienią 2019 roku.

Przedstawiciel wykonawcy firmy Budimex, Jarosław Jochymek obiecał nie zawieźć pokładanym w firmie nadziei. Zapewniał, że Budimex poczynił już wstępne przygotowania.

To nie jest dla nas duży kontrakt, ale ciekawe wyzwanie. Most mamy już przygotowany pod względem obliczeniowym, postaramy się wszystko zrealizować na czas – zapewniał Jarosław Jochymek z Budimex S.A.

Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mówił o szczegółach technicznych inwestycji, a także o tym jak rozwiąże ona problemy komunikacyjne mieszkańców powiatu mieleckiego. 

Dziś podpisujemy umowę na bardzo ważną, nową przeprawę dla Mielca, która sama w sobie pozwoli osiągnąć jakiś efekt komunikacyjny, a tak naprawdę jest pierwszym etapem dużo większej całości – tłumaczył dyr. PZDW Piotr Miąso.

 Monika Konopka
fot. Michał Mielniczuk
Wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP

Podstawowe informacje dotyczące inwestycji:

 

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: BUDIMEX S.A.

Wartość umowy: 38 219 939,06 zł

Podpisanie umowy z wykonawcą: 17 maja 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30 października 2019 r.

Projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zakres inwestycji:

•    budowa mostu przez rzekę Wisłoka 

•    budowa 4-wlotowego ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach

•    budowa 4-wlotowego ronda, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1143R w miejscowości Złotniki

•    budowa łącznicy pomiędzy nowym odcinkiem drogi, a ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu 

•    budowa dwóch 3-wlotowych rond w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (była droga wojewódzka nr 985) oraz wiaduktem nad ul. Henryka Sienkiewicza
i linią kolejową nr 25 

•  budowa oświetlenia na skrzyżowaniach, odpowiedniego odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej, zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących

•    zapewnienie ciągłości komunikacji pieszych w obrębie skrzyżowań i wiaduktu.

Głównym elementem nowej trasy będzie most przez rzekę Wisłoka o długości ok. 550 metrów.
Ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 zostanie poprowadzony po nowym śladzie, od ronda na drodze wojewódzkiej nr 983 w Rzędzianowicach, w kierunku na południowy wschód. Powstanie również  łącznica o długości 0,3 km do skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu. Jednojezdniowa trasa klasy G (2 pasy ruchu po 3,5 m każdy) będzie posiadała pobocza bitumiczne o pełnej konstrukcji oraz obustronne pobocza gruntowe.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. 

INWESTYCJE  KOMPLEMENTARNE

- węzeł drogowy na ul. Sienkiewicza

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonawca opracuje dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy bez decyzji ZRID) na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984. Projekt ma obejmować  wiadukt drogowy nad ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu – byłą drogą wojewódzką nr 985 oraz linią kolejową, umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad nimi, aż do skrzyżowania ul. Kosmonautów z ul. Szybowcową. Przedmiotowy odcinek ma być objęty Decyzją Środowiskową. W sprawie realizacji tej części zadania oraz budowy drugiej części drogi z Rzędzianowic do Piątkowca, został podpisany w grudniu ubiegłego roku list intencyjny.

- ciąg dalszy drogi 984 od Rzędzianowic do Piątkowca

W dniu 2 grudnia 2016 r. został podpisany List intencyjny w sprawie określenia zasad i warunków współpracy przy realizacji nowego połączenia drogowego pomiędzy miejscowością Piątkowiec, a Rzędzianowice.  

Zgodnie z zapisami Listu Województwo Podkarpackie będzie inwestorem dla budowy nowego odcinka drogi między miejscowościami Piątkowiec i Rzędzianowice. Na ten cel Województwo uzyska dofinansowanie z RPO WP 2014 – 2020, a Powiat Mielecki wraz Gminą Mielec, Czermin i Wadowice Górne pokryje 15 % kosztu inwestycji tj. około 5 mln. zł. 

Województwo poniesie w całości koszty opracowania dokumentacji projektowej, Inżyniera Kontraktu, nabycia gruntów (za wyjątkiem gruntów będących własnością Powiatu i Gmin, wobec których oczekuje się, że zrzekną się odszkodowania za nie). Natomiast wkład JST będzie dotyczył wyłącznie 15% wartości robót budowlanych. 

Starosta Powiatu oraz Wójt Gminy Mielec, Wójt Gminy Czermin i Wójt Gminy Wadowice Górne na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowski w dniu 15.03.2017 r. zaakceptowali przedstawione warunki współpracy.

Aktualnie PZDW w Rzeszowie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej. Przewiduje się wykonanie dokumentacji w latach 2017 do 2018, natomiast realizacja zadania w latach 2019 do 2020. 

Statystyka

Odwiedza nas 794 gości oraz 0 użytkowników.