logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps mini 1 2017

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

160726 fpa3Radni Województwa Podkarpackiego przyjęli stanowisko w związku z odbywającym się na Podkarpaciu Forum Polonii Amerykańskiej. Stanowisko zostało przyjęte podczas uroczystej sesji, w której uczestniczą także Delegaci Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz zaproszeni goście. Poniżej treść stanowiska.

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji obrad

Delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej na Podkarpaciu

Sejmik Województwa Podkarpackiego o łączności Polonii z Macierzą

 

Radni Województwa Podkarpackiego zgromadzeni w dniu 26 lipca 2016 roku na uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w obecności Delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej, wyrażają głęboki szacunek dla środowisk polonijnych, które nieustannie łączą Polonię z Ojczyzną.

Tożsamość narodowa i więź kulturowa są wyjątkowymi wartościami, które umożliwiają rozwój społeczeństw, są łącznikiem przeszłości z przyszłością, świadkami historii. Łączność z Polonią jest jednym z podstawowych elementów budowania i rozwoju polskiej wspólnoty narodowej,
jest powinnością obywatelską i patriotyczną. Bez ścisłej łączności z Polonią nie można mówić
o współczesnym patriotyzmie, rozwoju i przyszłości Polski. Polonia swoimi doświadczeniami wzbogaca nas wszystkich, a losy Polaków, którzy pozostali poza granicami kraju lub musieli
go opuścić przypominają nam, że zachowanie tożsamości i pielęgnowanie historii są zadaniami
i wyzwaniami nieustannymi. Stanowią nasze dziedzictwo przekazywane następnym pokoleniom zarówno w kraju, jak i za granicą. Patriotyzm Polonii to miłość Ojczyzny z oddali, szczególnie trudna
i wymagająca, kształtująca się w specyficznych okolicznościach, dążąca do zachowania tożsamości narodowej. Przejawia się ona także w pielęgnowaniu dóbr kultury i podtrzymywaniu świadomości historycznej, współpracy z instytucjami i organizacjami w Polsce, czego przykładem są właśnie obrady Kongresu Polonii Amerykańskiej na ziemi podkarpackiej.

Podkarpacie i Rzeszów to szczególne miejsce na mapie łączności Polaków z Ojczyzną. To tutaj odbywa się Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, tu zdobywają doświadczenie muzycy i opiekunowie zespołów polonijnych. W tym roku XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne także pokazały szczególną więź regionu z Polonią. To z Podkarpacia wywodzi się liczna grupa Polaków rozsianych po całym świecie, którzy stają się swoistymi ambasadorami regionu i Polski.

Pierwsze poza granicami Stanów Zjednoczonych obrady Delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej traktujemy jako zaszczyt i wyróżnienie. Jest to równocześnie wezwanie
do podejmowania nowych zadań umożliwiających ścisłą współpracę Polaków w kraju i za granicą
na polu kulturalnym, społecznym i gospodarczym. W tych wyzwaniach szczególną rolę odgrywa Kongres Polonii Amerykańskiej. Wyrażamy Jemu ogromny szacunek i wdzięczność za ponad siedemdziesięcioletnią służbę na rzecz Polaków w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenie Kongresu, głębokie zakorzenienie w kulturze polskiej, jak i w społeczności amerykańskiej stanowi gwarancję bardzo dobrej współpracy naszych państw i społeczeństw.

Polonia to także rozwijanie inicjatyw gospodarczych, aktywizowanie środowisk amerykańskich i polskich przedsiębiorców do nawiązywania współpracy oraz wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że te kilka dni spotkań i obrad zaowocuje coraz aktywniejszą współpracą także
na polu gospodarczym.

Każdy z nas ma we wdzięcznej pamięci pomoc i wsparcie, którego Polonia udzieliła rodakom w kraju w walce z komunizmem. Solidarność, która powstała na ziemiach polskich i dała wolność wielu narodom Europy, doświadczyła pomocy wynikającej z solidarności Polonii z Macierzą.

To dzisiejsze spotkanie oparte o wspólną pamięć i tożsamość niech będzie źródłem dalszej współpracy na rzecz rozwoju łączności Polonii z Macierzą.

 

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

Statystyka

Odwiedza nas 715 gości oraz 0 użytkowników.